Selecteer een pagina

Welkom bij Ray’s Events & Hospitality
U wilt graag een evenement organiseren, maar u heeft niet de kennis of de tijd? Geen probleem! Wij nemen graag de de organisatie van uw evenement over, volledig of in samenwerking met andere partijen. Ook zullen wij op de dag zelf aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Ray’s Events & Hospitality is een jonge organisatie met louter ervaren medewerkers. Vol enthousiasme verzorgen wij uw evenement zoals u het wenst! Laat ons uw ideeën weten tijdens een vrijblijvend gesprek en wij zullen zorgen voor een volledig event-concept! Op onze website geven wij een overzicht van de mogelijkheden.

PRIVACYVERKLARING van Ray’s Events & Hospitality

 

Ray’s Events & Hospitality,
gevestigd aan Lijsterlaan 11a 7331TT APELDOORN,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://raysevents.nl
Lijsterlaan 11a
7331TT APELDOORN
Telefoon: +31 6 5120 8113

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ray’s Events & Hospitality verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raysevents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ray’s Events & Hospitality verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Ray’s Events & Hospitality neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ray’s Events & Hospitality) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ray’s Events & Hospitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Indien u een overeenkomst met Ray’s Events & Hospitality heeft afgesloten worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode waarin deze werkzaamheden voor u worden uitgevoerd.

Heeft u van Ray’s Events & Hospitality een offerte ontvangen en u accepteert deze niet, dan worden uw persoonsgegevens binnen 30 dagen nadat wij uw schriftelijke afwijzing hebben ontvangen verwijderd.

Heeft u contact opgenomen met Ray’s Events & Hospitality via het contactformulier en dit contact leidt niet tot een offerte of opdracht, dan verwijdert Ray’s Events & Hospitality uw persoonsgegevens binnen drie maanden nadat het laatste schriftelijke contact heeft plaats gehad. U kunt via info@raysevents.nl een verzoek indienen indien u de persoonsgegevens eerder verwijderd wilt hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ray’s Events & Hospitality deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ray’s Events & Hospitality blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ray’s Events & Hospitality uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij echter alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Ray’s Events & Hospitality heeft een bewerkersovereenkomst met:

Antagonist B.V.
Neptunusstraat 27B 7521 WC Enschede Nederland

Antagonist verzorgt de hosting van de website van Ray’s Events & Hospitality en de opslag van emailberichten.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Met Google delen wij analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en niet terug te voeren tot een persoon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ray’s Events & Hospitality gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u weten welke cookies wij gebruiken? Kijk dan hier.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ray’s Events & Hospitality. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@raysevents.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ray’s Events & Hospitality wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ray’s Events & Hospitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@raysevents.nl.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 25 mei 2018
Ray’s Events & Hospitality behoudt zich het recht voor deze verklaring, binnen de wettelijke kaders, aan te passen.

+31 6 5120 8113

24/7

APELDOORN

Lijsterlaan 11a
7331 TT

Neem contact op

Heeft u belangstelling voor onze diensten of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Heeft u belangstelling voor onze diensten of wilt u meer informatie?

+31 6 5120 8113

24/7

APELDOORN

Lijsterlaan 11a
7331 TT

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.custom-form .et_pb_contact_field_checkbox label').each(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var tex = jQuery(this).text();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(this).html(tex.replace('A', '<i></i> Ik heb kennis genomen van de <a href="https://raysevents.nl/ons-team/"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> target="_blank"><font color="cc0033">Privacyverklaring</a>'));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
Uw evenement, onze zorg!